JNP Expo har egen tillverkning av nyckelfärdiga mässmontrar. All produktion sker in-house under eget tak. Vi ordnar frakt och spedition och ansvarar för att er monter byggs upp och motsvarar utformningen på ritningen. När mässan är slut monterar vi naturligtvis ned allt och återsänder det som önskas. Nedan visas exempel på tidigare monterbyggen.

prod_ittprod_morseseba-ny1seba-ny2Yanmar2prod_citybananprod_eaprod_vattenprod_eh3prod_eh2